Postane Mah. Hastane Sok. No:3 A-2 Blok D:1 Tuzla/İstanbul adresinde mukim Sepay Elektronik Pazaryeri İrfan Gülbeyaz´a ("CastinTurk") ait, "www.castinturk.com" isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan işbu siteyi ("Web Sitesi") ziyaret eden, üye olan veya Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. CastinTurk´e üye olmakla veya CastinTurk tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle veya işbu Web Sitesi´ni her ne şekilde olursa olsun olsun kullanmakla işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla Web Sitesi´nde yer alan işlem usulleri ve diğer usul, kural ve talimatlar ile bunlarda CastinTurk tarafından zaman zaman yapılan değişikliklere ve Web Sitesi´ndeki diğer tüm talimatlarla (hepsi birlikte "İşlem Kuralları") bağlı olmayı taahhüt etmekte ve buralarda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. Ayrıca, buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Gizlilik Politikamız işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"ın ayrılmaz ekini oluşturur ve Gizlilik Politikamız´da belirtilen kuralları da kabul etmektesiniz.

CastinTurk, İşlem Kuralları´nda, dilediği zamanda, dilediği şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi´nde yayınlandıkları tarihlerden itibaren tüm ziyaretçiler, üyeler ve kullanıcılar için geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. CastinTurk ün, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. CastinTurk hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. CastinTurk

1.1 CastinTurk, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir şahıs şirketi olup, İnternet üzerinden elektronik ticaret yapılmasına yönelik bilgisayar programları, yazılımları ve tasarımları yapmak, bu amaca yönelik sistemler kurmak, web sayfaları hazırlanmak, kiraya vermek, almak ve satmak, web sayfalarını işletmek, yönetmek, abonelik ve üyelikler tesis etmek konularında faaliyette bulunmaktadır. CastinTurk, bu amaçları doğrultusunda, döküm sektörüne ilişkin, ürün ve döküm satış, satın alma veri, analiz, haber, yorum ("İçerik") sağlamak ve çeşitli ürünlerin satıcı ve alıcılarının internet kanalıyla elektronik ortamda münasebet kurup birbirleriyle ticaret yapabilmeleri için Web Sitesi’ni oluşturmuştur ve işletmektedir.

1.2 Web Sitesi, içerik hizmeti sunulan, tacirlerin çeşitli satış yöntemleriyle ve diğer usullerle mal alım satımı yapmak amacıyla teklif alma ve verme ile sözleşme yapma davetinde bulunabilecekleri, sözleşme şartlarını belirleyip açıklayabilecekleri, mutabık kalacakları şartlarda anlaşmaya varabilecekleri, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir ortamdır. Web Sitesi´nin amacı, sektördeki alıcı- satıcıları bir araya getirmek piyasa bilgileri edinmelerini sağlamak ve elektronik bir pazar ortamı yaratarak tacirler arasındaki ticareti kolaylaştırmaktan ibarettir. CastinTurk, Web Sitesi üzerinden yapılan ticaretin tarafı olmayıp, bu ilişkilerin tamamen dışındadır ve CastinTurk’e bu ilişkilerden dolayı doğrudan ve/veya dolaylı hiç bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenemez.

2. Hizmetten Yararlanılması

2.1 Web Sitesi´ndeki hizmetlerden, İşlem Kuralları´nda yer alan koşulları taşıyan ve gereklerini yerine getiren kişiler yararlanabilir. Web Sitesi´nden yararlanacakların ayrıca, medeni hakları kullanmaya ehil, reşit ve temyiz kudretine sahip olmaları, kısıtlı olmamaları veya tüzel kişiliğe sahip kuruluş veya tacir olmaları şarttır.

2.2 Web Sitesi´nde sadece ziyaret amacıyla bulunan kullanıcılar, sadece CastinTurk ´in kamuya açık olmasını uygun gördüğü ve dilediği zaman değiştirebileceği sınırlı bilgilere ücretsiz olarak ulaşabilirler. Bu bilgiler ziyaretçiler tarafından fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlere uymak kaydıyla ve mesleki ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir.

2.3 İçerik hizmetlerinden ve/veya e-ticaret platformu hizmetlerinden yararlanılabilmesi için Web Sitesi´ne üye olunması, üyelik sözleşmesinin imzalanması ve üye olunan hizmete ilişkin ücretlerin ödenmiş olması zorunludur. Üyelere verilen hizmetler, kullanıcı adı ve şifre verilmek suretiyle sağlanmaktadır. İçerik ve e-ticaret platformu hizmetleri çeşitli alternatifler içerecek şekilde ve erişim yetkisi farklı abonelikler suretiyle tesis edilebilir. CastinTurk, kullanıcıların sistemi tanımaları amacıyla deneme üyelikleri tesis edebilir ve buna ilişkin şartları serbestçe belirleyebilir, değiştirebilir. 

3. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1 Web Sitesi´nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile İçerik ve Web Sitesi’nde yer alan diğer tüm eserlerin telif hakları CastinTurk veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi´nin ziyaret edilmesi veya Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Web Sitesi´nde yer alan hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

3.2 Web Sitesi ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. CastinTurk ´ün, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

4. Sorumluluk Esasları ve CastinTürk’ün Yetkileri

4.1 CastinTürk sadece ticareti kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi´ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki sıfatı yoktur. Sizin Web Sitesi kanalıyla işlem yapmanız, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmeniz, alım satım ve diğer şekillerle ticaret yapmanız, sizinle bizim aramızda, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece siz olacaksınız.

4.2 Web Sitesi´ni kullanırken basiretli tacir olarak iyiniyet ve dürüstlük kuralarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığınız işlemlerden bize ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerinizi tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi’nden bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişiler hakkında, TCK. mad. 243 (1)´deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak tarafımızdan savcılığa şikayet edilecektir.

4.3 CastinTurk, önceden bir bildirime veya her hangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi´nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi´ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin Web Sitesi´ni kullanmanızı engelleyebilir. Bunlardan dolayı CastinTurk ´ten hiç bir hak talep edemezsiniz. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da CastinTurk mesul tutulamaz.

4.4 CastinTurk, sizin bir işlem yaptığınız sırada İşlem Kuralları´na veya iyiniyet kurallarına aykırı davrandığınız, yasaları ihlal ettiğiniz veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığınız kanısına varırsa, hiç bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, yapmakta olduğunuz işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, sizi sistemden çıkarabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.

4.5 CastinTurk, 5651 sayılı yasa kapsamında "yer sağlayıcı" statüsündedir ve tarafınızdan sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar tarafınıza aittir. Web Sitesi´ni kullanarak yaptığınız işlemlerin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına size aittir. CastinTurk ´ün ne size, ne işlem yaptığınız kişilere ve ne de diğer üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen CastinTurk’ün sorumlu tutulduğu durumlarda, CastinTurk ´ün size rücu hakkı vardır.

4.6 Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerden doğan yükümlülüklerinizin her hangi birini ihlal ettiğiniz taktirde, bundan doğan tüm sorumluluk size ait olacağı gibi, bu ihlalin, CastinTurk ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Buna rağmen CastinTurk ün sorumlu tutulduğu durumlarda, CastinTurk ´ün size rücu hakkı vardır.

4.7 CastinTurk hiç bir şekilde, Web Sitesi´ni kullanan kişilerin sizinle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. CastinTurk, sizin gireceğiniz hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. CastinTurk ´ün, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, sizin Web Sitesi´ni kullanmakla uymayı taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerinizin hiç birine halel getirmez.

4.8 CastinTurk, yasal tebligat yollarının yanısıra, size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

4.9 CastinTurk, Web Sitesi´ni mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden CastinTurk’ten tazminat talebinde bulunamazsınız. 

4.10 Web Sitesi´ne veya Web Sitesi´nden kurulan "link"ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan yazılı olarak verilmeyen hiç bir taahhüt CastinTurk için bağlayıcı olmayacaktır.

4.11 CastinTurk, İçerik kapsamında yer alan bilgi ve görüşlerin eksiksiz ve güncel olduğunu, doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. İçeriğin değerlendirilmesi sorumluluğu tarafınıza aittir.

4.12 CastinTurk ´ün izni olmaksızın Web Sitesi´ne link vermek, Web Sitesi´nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra ya da internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.

4.13 Web Sitesi´ni kullanmanız nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, CastinTurk ´ün defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, CastinTurk tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını kabul ediyorsunuz.

Copyright © 2015 | Castinturk.com